Quy định sử dụng

Cập nhật: 2014-05-05 10:42:46 - Lượt xem: 1060

Tổng Quan

1). Khi bạn sử dụng dịch vụ của Công ty, bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng www.mebe.vn Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì Bạn không nên sử dụng www.mebe.vn. Khi đã sử dụng www.mebe.vn (Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng www.mebe.vn nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.

2) Bản thỏa thuận này gồm mười ba (13) Điều. Những tiêu đề chính và phụ trong Bản thỏa thuận này chỉ để tham khảo chứ không giới hạn phạm vi mỗi mục.

- Bản thỏa thuận này được sửa đổi lần gần đây nhất là ngày 01/09/2013.

Điều 1 : Đăng ký thành viên

Thành viên đăng ký tài khoản trong www.mebe.vn là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của Công ty và chúng tôi chấp nhận sự đăng ký đó.

Điều 2 : Bản quy định

Tất cả các thành viên khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

Điều 3 : Thay đổi quy định

Chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên www.mebe.vn , và sau khi đăng lên coi như quy định đó có hiệu lực. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng www.mebe.vn thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Điều 4 : Tư cách thành viên, và các bước đăng ký tài khoản sử dụng

Tư cách thành viên :Thành viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên www.mebe.vn được coi là thành viên của www.mebe.vn. Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm thành viên của những thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên trên www.mebe.vn.

Bước đăng ký tài khoản :Thành viên phải đọc rõ các lưu ý, và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vào bản đăng ký mẫu.

Điều 5 : Thay đổi thông tin đăng ký

Sau khi đăng ký các thành viên có thể thay đổi thông tin đã đăng ký theo các bước đã quy định. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về những phát sinh liên quan đến việc thay đổi thông tin của các thành viên.

Điều 6 : Quản lý tài khoản và mật khẩu

Thành viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tên tài khoản và mật khẩu.

Thành viên phải có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh nếu thành viên mất mật khẩu do không thay đổi.

Thành viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu thành viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất ký những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.

Thành viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.

Nếu trong một thời gian nhất định chúng tôi thấy rằng tài khoản và mật khẩu của thành viên không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể xóa tài khoản và mật khẩu của thành viên mà không cần được thành viên chấp thuận. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc thành viên không quản lý được tài khoản của mình.

Điều 7 : Sử dụng thông tin đăng ký

Thông tin do các thành viên đăng ký lên www.mebe.vn sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.

Một phần thông tin của các thành viên sẽ được sử dụng làm số liệu thống kê ở mức độ sẽ không phân biệt được từng cá nhân. Trong trường hợp nếu chúng tôi sử dụng thông tin của các thành viên ở mức độ cao hơn thì chúng tôi sẽ thông báo với thành viên đó.

Khi thành viên có hành vi gây tổn hại đến các thành viên khác hoặc người thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của thành viên đó cho người bị hại, cảnh sát, hoặc các cơ quan hữu quan.

Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của công ty.

Điều 8 : Ngừng sử dụng dịch vụ

Trong trường hợp thành viên muốn ngừng sử dụng dịch vụ, thì thành viên sẽ tiến hành các thủ tục đã quy định của công ty chúng tôi.

Sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ, tài khoản và mật khẩu của thành viên sẽ mất, mọi ràng buộc, liên quan giữa công ty và thành viên đó sẽ không có hiệu lực.

Điều 9 : Cấm, hủy bỏ tư cách sử dụng của thành viên

Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được thành viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng www.mebe.vn của thành viên đó mà không cần báo trước, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của công ty chúng tôi, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.

Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thành viên.

Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này

Có những hành vi bất chính, lừa đảo khi sử dụng www.mebe.vn

Sử dụng tài khoản và mật khẩu và mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.

Gây tổn hại đến công ty chúng tôi và cho bên thứ ba. Đăng những thông tin, hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt nam cũng như những điều cấm trong Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP)

Thảo luận, trao đổi về những vấn đề liên quan đến chính trị

Những hành vi mà công ty chúng tôi cho rằng không phù hợp.

Điều 10 : Thông báo

Công ty chúng tôi sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do thành viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.

Điều 11 : Sử dụng dịch vụ

Các thành viên phải tuân thủ các quy định chung, và các hướng dẫn, quy định của từng dịch vụ riêng.

Trong trường hợp công ty chúng tôi tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, chúng tôi có thể dừng một phần, hoặc toàn bộ dịch vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh do việc dừng cung cấp với lý do trên gây ra.

Điều 12 : Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin mà chúng tôi cho là cần thiết do bạn cung cấp để phục vụ mục đích cải tiến dịch vụ dành cho người dùng.

Thông tin chúng tôi sử dụng

Từ thông tin thu thập được, chúng tôi sẽ sử dụng để cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi đã cố gắng để bảo mật thông tin người dùng từ những truy cập, thay đổi, phá hủy dữ liệu không hợp lệ.

Thay đổi

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian, để đáp ứng những thay đổi của luật pháp hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng Account để mua hàng

+ Về tài khoản sử dụng (TKSD): Khi đăng ký tài khoản tại www.mebe.vn , người sử dụng (NSD) phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về Họ tên, Email, Số điện thoại, địa chỉ. Đây là những thông tin bắt buộc liên quan tới việc thanh toán trực tuyến giữa các cổng thông tin và với ngân hàng, vì vậy khi có những rủi ro, nhầm lẫn sau này, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.

+ Nếu NSD cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ tạm thời để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài khoản của NSD và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với NSD.

+ Mật khẩu của tài khoản (MKTK): Trong phần quản lý tài khoản, đối với một tài khoản, NSD sẽ có một mật khẩu. Mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào website và các dịch vụ mua bán, thanh toán. NSD có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

+ Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp (hack, cheat...) vào quá trình đặt mua hàng và thanh toán. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản (không cần báo trước) và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

+ Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ, Database và các dịch vụ khác trong hệ thống. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi đối với tài khoàn cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

+ Khi giao tiếp với người dùng khác trong hệ thống dịch vụ, NSD không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người khác.

Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

+ Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người sử dụng khác trong hệ thống dịch vụ của chúng tôi. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý trước pháp luật hoặc xóa tài khoản.

+ Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi vi phạm quy định khác, chúng tôi có quyền sử dụng những thông tin mà NSD cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ Trong những trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, hoặc do thiên tai .v.v. NSD phải chấp nhận những thiệt hại nếu có.

+ Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, tôn giáo và các chính sách của Nhà nước... Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của NSD đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giao, kỳ thị sắc tộc.

+ Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của công ty của các sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin cá nhân của NSD sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

+ Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của NSD sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng để phục vụ việc điều tra vi phạm pháp luật.

+ Chúng tôi có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản của NSD trong các trường hợp người đó vi phạm những qui định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.

Điều 13 : Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

 

Chia sẻ:

Sản phẩm mới

Hỗ trợ
Về đầu trang